Vizuális olvashatóság a városban

Milyen kulturális jelentősége van, hogy napjainkban az emberek többsége urbanizált környezetben él? A kommunikáció milyen vizuális dimenziói jelennek meg ebben a kulturális olvasztótégelyben? Mit tehet a humán- és társadalomtudomány az élhető és „okos” városért? A kurzus célja a nagyváros innovatív miliőjében megjelenő vizuális kommunikáció rétegeinek feltárása, valamint épített és tárgyi kultúra által közvetített tartalmak dekódolása és kreálása. Az egyes alkalmak filozófiai, építészetelméleti, városszociológiai és szociálpszichológiai szövegek elemzését, kreatív feladatokat és városi sétákat ötvöznek, a hallgatók városkommunikációs stratégiai feladatok színvonalas megoldásához sajátítanak el praktikus ismereteket.

Jász Borbála filozófus, művészettörténész, a BME egyetemi tanársegéde. Doktori kutatásában a két világháború közötti modern építészet és filozófia kapcsolatával foglalkozik. A kelet-közép európai szocreál és szovjet modern építészetelméleti és művészetfilozófiai kutatásával a nemzetközi kontextushoz kapcsolódik, rendszeresen publikál és ad elő hazai és nemzetközi konferenciákon. Számos hazai intézmény kötelékében látott el szakértői szerepet a vizuális és művészeti kommunikációs stratégia kidolgozásában.

#BMEKommediaMA #vizolv